Η ανά Πόλη Πολιτισμική δραστηριότητα

Η περιοχή αυτή του ιστολογίου μας, αναφέρεται στην Πολιτισμική δραστηριότητα της Αιτωλοακαρνανίας. Για την κάθε Πόλη, σημειώνουμε λίγες πληροφορίες, μερικά από τα ιστορικά της στοιχεία, ενώ παραθέτουμε πληροφορίες που έχουν σχέση με τις παραδόσεις, τα ήθη και έθιμα, τις συνήθειες, τις γιορτές και τα πανηγύρια, τις Πολιτιστικές της εκδηλώσεις. Εξ΄ άλου όλα αυτά, διαμορφώνουν την τοπική λεγόμενη ιστορία.

Οι δυνατότητες καταγραφής, συγκέντρωσης και προβολής τέτοιων πληροφοριών, ειδικά την ώρα που αυτές γεννώνται, είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. Εμείς προσπαθούμε, στο βαθμό του εφικτού, να καλύψουμε πολλές απ΄ αυτές. Δεν μπορούμε όμως πάντα να είμαστε παρόντες. Δεν μαθαίνουμε πάντα, δεν μαθαίνουμε έγκαιρα, τις διάφορες Πολιτιστικές εκδηλώσεις. Εκδηλώσεις που υποπίπτουν στην αντίληψή μας έγκαιρα, μπορούμε να τις προβάλουμε. Δέν μπορούμε όμως να είμαστε παντού.

Παρακαλούμε ιδιώτες και φορείς, που είτε προγραμματίζουν κάποια εκδήλωση, είτε διαθέτουν οπτικοακουστικό υλικό από κάποια εκδήλωση, εφόσον κρίνουν πως αξίζει να προβληθεί μέσα από την ιστοσελίδα μας, να μας ειδοποιούν έγκαιρα και έγκυρα.

Υπάρχει ακόμη και η δυνατότητα - υπό προϋποθέσεις βέβαια - της ζωντανής μετάδοσης μέσω του internet, της όποιας Πολιτιστικής εκδήλωσης.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο info@laografika.gr.