Εγκυκλοπαίδεια

Καταβλήθηκε προσπάθεια, το υλικό της ιστοσελίδας να λεξικοποιηθεί και να παρέχεται έτσι η δυνατότητα στον επισκέπτη της ιστοσελίδας, να επιλέγει το επιθυμητό θέμα, μεσα από ένα αλφαβητικό ευρετήριο, λαογραφικών θεμάτων.

Έτσι ο επισκέπτης της ιστοσελίδας επιλέγει π.χ. το γράμμα Δ και του παρουσιάζονται για επιλογή τα θέματα που έχουν καταχωρηθεί με αρχικό γράμμα το Δ: Δικέλι, Δικράνι, Δρεπάνι,...  Στη συνέχεια επιλέγει το θέμα π.χ. Δικέλι και μπάινει στην σελίδα εκείνη που περιγράφει το συγκεκριμμένο εργαλείο.

δείτε όλες τις εκδηλώσεις