Κατηγορίες Θεμάτων

Η λαογραφική μας καταγραφή, που επιχειρείται μέσα από τις σελίδες αυτού εδώ του ιστοχώρου, μπορεί να κατηγοριοποιηθεί γενικά ως ακολούθως.

Υπάρχει μιά μεγάλη κατηγορία αναφορών στα Γεωργικά. Γεωργικές ενασχολήσεις, γεωργικές εργασίες, γεωργικά εργαλεία κ.α. περιγράφονται αναλυτικά, ενώ για πολλά εξ αυτών, σημειώνεται και ο τρόπος χρήσης των.

Μιά άλλη μεγάλη κατηγορία, περιλαμβάνει τα επονομαζόμενα Κτηνοτροφικά. Κτηνοτροφικές εργασίες - ενασχολήσεις, κτηνοτροφικές συνήθειες, κτηνοτροφικά εργαλεία και σκεύη παρουσιάζονται, ενώ καταδεικνύεται και ο τρόπος χρήσης ή λειτουργίας των.

Στη μεγάλη κατηγορία με τίτλο Ήθη - έθιμα, καταχωρούνται τα ήθη και τα έθιμα της περιοχής, ήθη και έθιμα που σημάδεψαν τη ζωή των κατοίκων της περιοχής, διαμόρφωσαν συνηδείσεις, σφυρηλάτησαν χαρακτήρες, προσέδωσαν στην περιοχή τα διαίτερά της χαρακτηριστικά. Όλα αυτά δηλαδή που με μιά φράση λέγονται "η ταυτότητα της περιοχής".

Η λαϊκή μας τέχνη υφαντική, κεντιτική, πλεκτική κ.α., ο λαϊκός μας δηλαδή πολιτιτισμός, αξιοπρόσεκτος, αξιοθαύμαστος, με γνωρίσματα που τον καθιστούν μοναδικό, ανάμεσα σ΄  όλους τους άλλους επίσης εξαίρετους λαϊκούς πολιτισμούς των άλλων περιοχών της Ελλάδας, επίσης καταγράφεται στις σελίδες αυτού του ιστοχώρου.

Η λαϊκή αρχιτεκτονική, με τα θαυμάσια, τα υπέροχα μνημεία που μας κατέλειπε στο πέρασμα των χιλιετιών, είναι επίσης αξιοθαύμαστη και ως εκ τούτου αξιομνημόνευτη και άξια καταγραφής στις σελίδες στου ιστοχώρου μας. Υπέροχες κατασκευές κτηρίων (σπιτιών, Ναών, Δημοσίων κτηρίων, κ.α.), με υπέροχες λαξευμένες πέτρες, θαυμάσιες ξυλοκατασκευές ή  σιδεροκατασκευές κυριαρχούν στις εδώ ευρισκόμενες καταγραφές μας.

Επειδή δε στην όποια προσπάθεια και για πολλούς λόγους παρατηρούνται παραλήψεις, παραλήψεις που μπορεί να οφείλονται σε πολλούς πολλούς λόγους, θα παρακαλούσαμε τους επισκέπτες του ιστοχώρου μας, να μας ενημερώνουν μέσω e-mail, Αρχική σελίδα, κεφάλαιο Επικοινωνία, στέλνοντάς μας τις παρατηρήσεις τους. Η όποια προσθήκη ή διόρθωση, είναι καλοδεχούμενη.