Κτηνοτροφικά

Απ΄ τα πολύ παλιά χρόνια, οι βασικές ανάγκες διατροφής του ανθρώπου, καλύπτονταν αποκλειστικά και μόνο από τα γεωργικά και τα κτηνοτροφικά προϊόντα, γι αυτό και η γεωργία και η κτηνοτροφία ήταν η κύρια ενασχόληση όλων σχεδόν των ανθρώπων. Από αρχαιοτάτων επίσης χρόνων η γεωργία και η κτηνοτροφία, υπήρξαν οι παράγοντες στήριξης της οικιακής αρχικά αλλά και της κρατικής στη συνέχεια οικονομίας. Στην Ελληνική Μυθολογία, αλλά και στις Μυθολογίες άλλων χωρών, στην ιστορία των Αρχαίων αλλά και των νεώτερων χρόνων, υπάρχουν αναφορές και δράσεις, μέσα από τις οποίες προκύπτει η σημαντικότητα τόσο της γεωργίας όσο και της κτηνοτροφίας. Οι Ομηρικές αναφορές στα γιδοπρόβατα του Οδυσσέα, οι Μυθολογικές αναφορές στα βόδια του Γυρηόνη, στην πάλη του Ηρακλή με τον Αχελώο, τα μήλα των Εσπερίδων, αλλά και οι κήποι της Βαβυλώνος, οι σιταποθήκες των Φαραώ, οι Βιβλικές αναφορές στον Αβραάμ, τον Ιώβ, τον Ιακώβ κ.α. καταδεικνύουν ότι τον πλούτο εκείνης της εποχής, τον μετρούσαν με βάση τα γεωργικά και κτηνοτροφικά επιτεύματα. Εξ΄ αιτίας αυτής της σπουδαιότητάς των οι δύο αυτές δραστηριότητες, αποτελούσαν και αποτελούν τους βασικούς πυλώνες στήριξης του σήμερα επιλεγόμενου πρωτογενούς τομέα παραγωγής, σύμφωνα με τις σύγχρονες απόψεις των Οικονομικών επιστημών.

Με τον όρο κτηνοτροφία, εννοούμε το σύνολο των δραστηριοτήτων του ανθρώπου που έχουν στόχο το δαμασμό των ζώων, στα πλαίσια μιας διπλής στόχευσης. Ο άνθρωπος δαμάζει και εξημερώνει τα ζώα θέτοντάς τα στη δούλεψή του, άλογα, μουλάρια, βόδια, κ.α. ενώ άλλα ζώα όπως το πρόβατο, τη γίδα, τις κόττες κ.α. τα δαμάζει εξημερώνοντάς τα και τα εκτρέφει για το κρέας τους ή τα παράγωγά τους γάλα, τυρί, βούτυρο, αυγά κ.α.

Η εκτροφή όμως και η εξημέρωση των ζώων, δεν είναι εύκολη υπόθεση και η προσπάθεια σωστής εκτροφής αφ΄ εαυτής δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας επιτυχίας της κτηνοτροφίας. Ένα σωρό άλλοι αστάθμητοι παράγοντες, όπως οι καιρικές συνθήκες, κυρίως όμως οι ασθένειες, επηρεάζουν σε σημαντικότατο βαθμό την κτηνοτροφική παραγωγή. Για το λόγο αυτό άλλωστε, αναπτύχθηκε η επιστήμη της κτηνιατρικής, που έχει συνεισφέρει τα μέγιστα τόσο στη βελτίωση των κτηνοτροφικών μεθόδων παραγωγής, όσο και στη βελτίωση των διαφόρων εργαλείων, αλλά και στην αντιμετώπιση των ασθενειών με αποτελεσματικότητα.

Στην ιστοσελίδα αυτή, θα αναφερθούμε σ΄ όλες τις κτηνοτροφικές εργασίες, φύλαξη, κουρά, άρμεγμα κ.α., θα αναφερθούμε επίσης στα ζώα, στα κτηνοτροφικά εργαλεία και σκεύη, αλέτρι, ζυγός, γκλίτσα, κ.α. σε μια προσπάθεια υπενθύμισης των κτηνοτροφικών εργασιών, παρουσίασης του τρόπου χρήσης των διαφόρων σκευών και εργαλείων, έτσι όπως οι εργασίες γίνονταν τα χρόνια εκείνα τα παλιά, πρίν την εντατικοποίηση της παραγωγής, με τη χρήση δυστυχώς σε πολλές των περιπτώσεων, ανορθόδοξων μεθόδων και πρακτικών, επικινδύνων για την υγεία του ανθρώπου.