Γεωργικές ασχολίες - γεωργικά εργαλεία

Απ΄ τα πολύ παλιά χρόνια, οι βασικές ανάγκες διατροφής του ανθρώπου, καλύπτονταν αποκλειστικά και μόνο από τα γεωργικά και τα κτηνοτροφικά προϊόντα, γι αυτό η γεωργία και η κτηνοτροφία ήταν η κύρια ενασχόληση όλων σχεδόν των ανθρώπων. Από αρχαιοτάτων επίσης χρόνων η γεωργία και η κτηνοτροφία, υπήρξαν οι παράγοντες στήριξης της οικιακής αρχικά αλλά και της κρατικής στη συνέχεια οικονομίας. Στην Ελληνική Μυθολογία, αλλά και στις Μυθολογίες άλλων χωρών, στην ιστορία των Αρχαίων αλλά και των νεώτερων χρόνων, υπάρχουν αναφορές και δράσεις, μέσα από τις οποίες προκύπτει η σημαντικότητα τόσο της γεωργίας όσο και της κτηνοτροφίας.

Οι Ομηρικές αναφορές στα γιδοπρόβατα του Οδυσσέα, οι Μυθολογικές αναφορές στα βόδια του Γυρηόνη, στην πάλη του Ηρακλή με τον Αχελώο, τα μήλα των Εσπερίδων, αλλά και οι κήποι της Βαβυλώνος, οι σιταποθήκες των Φαραώ, οι Βιβλικές αναφορές στον Αβραάμ, τον Ιώβ, τον Ιακώβ κ.α. καταδεικνύουν ότι τον πλούτο εκείνης της εποχής, τον μετρούσαν με βάση τα γεωργικά και κτηνοτροφικά επιτεύγματα. Εξ΄ αιτίας αυτής της σπουδαιότητάς των οι δύο αυτές δραστηριότητες, αποτελούσαν και εξακολουθούν και σήμερα να αποτελούν τους βασικούς πυλώνες στήριξης του επιλεγόμενου πρωτογενούς τομέα παραγωγής, σύμφωνα με τις σύγχρονες απόψεις της Οικονομικής επιστήμης.

Με τον όρο γεωργία, εννοούμε το σύνολο των δραστηριοτήτων του ανθρώπου για να δαμάσει τη γή, στα πλαίσια μιάς αμοιβαίας ανταπόδοσης. Όσο πιο καλοδουλεμένη είναι η γή, τόσο περισσότερο αποδίδει.

Η καλλιέργεια της γής όμως, δεν αποτελεί το μοναδικό παράγοντα επιτυχίας των καλλιεργειών. Ένα σωρό άλλοι αστάθμητοι παράγοντες, όπως οι καιρικές συνθήκες, αλλά και οι ασθένειες, επηρεάζουν σε σημαντικότατο βαθμό τη γεωργική παραγωγή. Για το λόγο αυτό, επινοήθηκε η επιστήμη της Γεωπονίας, που έχει συνεισφέρει τα μέγιστα τόσο στη βελτίωση των καλλιεργητικών μεθόδων, όσο και στη βελτίωση των καλλιεργητικών εργαλείων, αλλά και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των διαφόρων ασθενειών.

Στην ιστοσελίδα αυτή, θα αναφερθούμε σ΄ όλες τις γεωργικές εργασίες, όργωμα, θερισμός, αλώνισμα, σκάλισμα, πότισμα, κ.α. στις εργασίες συλλογής καρπών, τρύγος αμπελιού, τρύγος καλαμποκιού, μάζεμα εληάς, κ.α. Θα αναφερθούμε επίσης στα γεωργικά εργαλεία, αλέτρι, ζυγός, τσαπί, σκαλιστήρι, δικέλι, τσαπί, κ.α. σε μια προσπάθεια υπενθύμισης των γεωργικών εργασιών, παρουσίασης του τρόπου χρήσης των καλλιεργητικών εργαλείων, έτσι όπως οι εργασίες γίνονταν και τα εργαλεία χρησιμοποιούνταν, πρίν την μηχανοποιημένη καλλιέργεια.