Διάφορα από την αγροτική - κτηνοτροφική ζωή

Διάφορα από την αγροτική - κτηνοτροφική ζωή

Πολλές ήταν οι γεωργικές ή κτηνοτροφικές εργασίες που ναι μεν δεν ήταν βασικές, αλλά αξίζει να αναλυθούν και να περιγραφούν και μέσα απ΄ την περιγραφή τους να γίνει κατανοητή η σημασία τους.

Οι διαδικασίες λουλακιάσματος των ασπρόρουχων π.χ. ή το κουβάλημα νερού, μπορεί να μην είναι απ΄ τις βασικές, αλλά ήταν απαραίτητες και πάντως ήταν διαδικασίες που γίνονταν κι  ως εκ τούτου, είναι αξιομνημόνευτες..