Κοινωνικές σχέσεις

Κοινωνικές σχέσεις

Οι διάφορες γεωργικές - κτηνοτροφικές εργασίες, έφερναν τους ανθρώπους κοντά και βοηθούσαν στην ανάπτυξη των κοινωνικών σχέσεων