Δανεικαριά

Η Δανεικαριά

Η δανεικαριά, ήταν ένας θεσμός, που επινοήθηκε από παλιά και άνθισε και έφτασε μέχρι τις μέρες μας, αφού ευνοούσε την αύξηση των εργατικών χεριών και τη γρήγορη περάτωση του έργου. Με δανεικαριά τη μέρα του θερισμού, έρχονταν και βοηθούσαν τον νοικοκύρη στον θερισμό κι άλλες οικογένειες, αυξάνοντας τον αριθμό των εργατικών χεριών. Έτσι ο γεωργός, αντί να ολοκληρώσει τον θερισμό σε τρείς ημέρες, τον τελείωνε σε μία ημέρα. Την άλλη μέρα ο γεωργός, κι αφού είχε τελειώσει το δικό του έργο, πήγαινε δανεικαριά σε κάποιον άλλο, που εν τω μεταξύ τον είχε βοηθήσει την προηγούμενη φορά στην εργασία του.