Ντοκυμαντέρ, Το όργωμα

Το ντοκυμαντέρ, Το Όργωμα

Οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης Δημήτρη Λουκόπουλου, έκλεισαν με την προβολή του ντοκυμαντέρ, Το Όργωμα, μία υπέροχη δημιουργία του Πετροχωρίτη δημιουργού Γιώργου Σαγώνα.

Στο ντοκυμαντέρ ο δημιουργός, ξεκινά την περιήγησή του απ΄ την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, τους Ορφικούς Ύμνους, τον Ησίοδο και αναλύει διεξοδικά το σημαντικότερο καλλιεργητικό εργαλείο το αλέτρι, παρουσιάζοντας τον τρόπο κατασκευής και χρήσης του αλετριού αλλά και του ζυγού, της σβάρνας, της βουκέντρας, των ζώων (βόδια, αγελάδες, άλογα, μουλάρια, γαϊδούρια) που χρησιμοποιούνταν στο όργωμα πρίν αυτό μηχανοποιηθεί.

Η ταινία αναφέρεται και στις άλλες γεωργικές εργασίες, όπως η σπορά, το σβάρνισμα, του στούμπιγμα της μπλάνας.

Αναφέρεται και στις συνήθειες του κολατσιού του μεσημεριανού, αναλύει τις κοινωνικές σχέσεις που μέσα απ΄ τις γεωργικές εργασίες αναφύονταν. Ήταν οι συνήθειες της δανεικαριάς, της σεμπριάς, οι κουμπαριές και τα συμπεθεριά που ξεπηδούσαν μέσα απ΄ τον κάματο.

Η ταινία τέλος αναδεικνύει τις οικογενειακές σχέσεις που δημιουργούσε η συμμετοχική εργασία όλων των μελών της οικογένειας.

Παρακολουθείστε εδώ, τον σχολιασμό του ντοκυμαντέρ απ΄ τον καθ. κ. Παν. Κοντό

 

Το ντοκυμαντέρ διατίθεται σε DVD