Διεθνές Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τριχωνίας

Διεθνές Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τριχωνίας

Παρακολουθήστε το «Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τριχωνίας» που διοργάνωσε η Αρχαιολογική – Ιστορική – Λαογραφική Εταιρεία Θεστιέων και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος, τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, με θέματα που αναφέρονται σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης δημιουργίας διαχρονικά. Οι θεματικές ενότητες κάλυψαν θέματα Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Λαογραφίας και Παράδοσης, Λογοτεχνίας, Οικολογίας και Περιβάλλοντος, Αξιοποίησης της Πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε τρία σημεία (Ακρόπολη Θεστιέων, Ναύπακτος και Αρχαίος Θερμός Αιτωλίας), στις 9 - 11 Ιουνίου 2012.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του συνεδρίου.

Σκαβάρα Μαρία

2012/06/27
Ο εικονογραφικός κύκλος του "Ακαθίστου Ύμνου" στον νάρθηκα της Μονής Μυρτιάς Τριχωνίας.   >>

Ερωτήσεις, τοποθετήσεις,παρεμβάσεις - Θέρμο

2012/06/27
Ερωτήσεις-Τοποθετήσεις-Παρεμβάσεις Πρώτης και δεύτερης επιστημονικής συνεδρίας στην αίθουσα εκδηλώσεων δημαρχείου Θέρμου.   >>

Μουσούρης Σπυρίδων

2012/06/27
Δημιουργία Πολιτιστικού Χάρτη Νομού Αιτωλίας και Ακαρνανίας, με χρήση των Νέων Τεχνολογιών.   >>

Μαμασούλα Μαρία

2012/06/27
Οι ιδέες του αγίου Κοσμά του Αιτωλού και η κοινωνική ψυχολογία των αγροτικών πληθυσμών της Τριχωνίας.   >>

Κουμπούρα Αμαλία

2012/06/27
Η λειτουργία του μύθου μέσα από τις προφορικές παραδόσεις του λαού στο Νομό Αιτωλίας και Ακαρνανίας.   >>

Κονταξής Κωνσταντίνος

2012/06/27
Το λαογραφικό έργο του Βασίλη Λαμνάτου.   >>