Διεθνές Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τριχωνίας

Διεθνές Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τριχωνίας

Παρακολουθήστε το «Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τριχωνίας» που διοργάνωσε η Αρχαιολογική – Ιστορική – Λαογραφική Εταιρεία Θεστιέων και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος, τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, με θέματα που αναφέρονται σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης δημιουργίας διαχρονικά. Οι θεματικές ενότητες κάλυψαν θέματα Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Λαογραφίας και Παράδοσης, Λογοτεχνίας, Οικολογίας και Περιβάλλοντος, Αξιοποίησης της Πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε τρία σημεία (Ακρόπολη Θεστιέων, Ναύπακτος και Αρχαίος Θερμός Αιτωλίας), στις 9 - 11 Ιουνίου 2012.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του συνεδρίου.

Βαφειάδης Ιωάννης

2012/06/27
Χορευτικά μοτίβα σε παραδοσιακά τραγούδια στον ελλαδικό χώρο   >>

Σταφυλάκη

2012/06/27
Η επιβίωση των αμάχων της Αιτωλίας και Ακαρνανίας κατά την Εθνεγερσία: Καταφυγή στα Ιόνια Νησιά, στις βαλτονησίδες και στις "αποκλείστρες"   >>

Σμάνη Παρασκευή

2012/06/27
Ιστορικά ίχνη περιόδου Ύστερης Τουρκοκρατίας και Επανάστασης του '21, όπως περάσανε στη Συλλογική Μνήμη στο κραβαρίτικο χωριό Ζηλίστα (Κυδωνιά)   >>

Ερωτήσεις, τοποθετήσεις,παρεμβάσεις - Nαύπακτος

2012/06/27
Ερωτήσεις - Τοποθετήσεις - Παρεμβάσεις Πρώτης και δεύτερης επιστημονικής συνεδρίας στην εναρκτήρια συνεδρίαση στην Παπαχαραλάμπειο αίθουσα.   >>

Σιώρη Ιλεάνα

2012/06/27
Πήλινο ειδώλιο άρματος από τον "μυκηναϊκό θολωτό τάφο Σερεμέτι" στον Άγιο Ηλία (αρχαία Ιθωρία), στην Παραχελωίτιδα: Αρχαιολογική τυπολογική μελέτη τού ειδωλίου.   >>