Δαμπολιά Αννεζίνα, Καρυοφύλλη Δανάη και Κολοβού Βασιλική

2012/06/27
Αναβίωση του εγκαταλελειμμένου οικισμού τής Παλαιοχώρας [= Ντέμη], τέως Δήμου Θεστιέων   >>

Σκόνδρας Κώστας

2012/06/27
Μνημειακή ζωγραφική από το 14ο έως το 16ο αι., στην περιοχή της Τριχωνίας Αιτωλίας.   >>

Συγκέλλου Ευστρατία

2012/06/27
"Κλεψία": μια εναλλακτική στρατιωτική επιχείρηση στην Αιτωλία και Ακαρνανία κατά τον όψιμο Μεσαίωνα.   >>

Παλιούρας Αθανάσιος

2012/06/27
Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά Χριστιανικά Αρχιτεκτονήματα της επαρχίας Τριχωνίας: αισθητικός σχολιασμός. www.livemedia.gr/video/25467    >>

Καρυδάς Ιωάννης

2012/06/27
Πρόταση ανάπτυξης πολιτιστικού-θρησκευτικού & ιαματικού - θερμαλιστικού τουρισμού στη λίμνη Τριχωνίδα τού Ν. Αιτωλο-Ακαρνανίας.   >>

Μαραγιάννη Δήμητρα

2012/06/27
Η Μονή Βλοχού και η προσφορά της στην Παιδεία και στον πολιτισμό, κατά την εποχή του Ευγενίου Γιαννούλη του Αιτωλού (1597-1682).   >>