Μπέρδος Αθανάσιος - Φοίβος

2012/06/27
Πολιτιστική Κληρονομιά Τριχωνίδας: πόλος έλξης για Πολιτιστικό Τουρισμό.   >>

Xατζηαγάπης Eυάγγελος

2012/06/27
Βουνό Βλοχός. Η άλλη άποψη: πρόκειται για φυσικό γεωλογικό έξαρμα, ή για ένα τεχνητό μεγαλιθικό κτίσμα ασύλληπτα μεγάλων διαστάσεων, δημιούργημα ανθρωπίνων χεριών;   >>

Φαρμάκης Ηλίας

2012/06/27
Ανωνύμου χειρόγραφο, (terminus ante quem 1790), αναφερόμενο στο τουρκοκρατούμενο Βραχώρι.   >>

Χρυσικοπούλου Μαίρη

2012/06/27
Η άϋλη πολιτιστική κληρονομιά: χωρατά, αστεία, φάρσες, σε χωριά και πόλεις της Αιτωλίας και Ακαρνανίας.   >>

Ξυγκάς Κωνσταντίνος

2012/06/27
Ο Κίτσος Πλάκας ("Κιτσοπλάκας") ο Πρωτοκλέφτης του Σομπονίκου (Νερομάνας) και η μάνα του Ευγενή (κυρά Βγένα) στην προφορική λαϊκή παράδοση.   >>