Λήξη Εργασιών Συνεδρίου

2012/06/27
Επισκόπηση Πορισμάτων Διεθνούς Συνεδρίου Τοπικής Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τριχωνίας και Ναυπακτίας.   >>

Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος

2012/06/27
Ο πολιτισμός της ελιάς και του λαδιού στον δήμο Θεστιέων.   >>

Aλπέντζος Γαβριήλ

2012/06/27
Παπαδάται(ες) [χωρίον περιοχής Μακρυνείας]: νέα αρχαιολογικά ευρήματα. – Πρόταση ταύτισης με την αρχαία πόλη Άκραια.   >>

Αντωνίου Αντώνης

2012/06/27
Το εκλογικό σώμα του Δήμου Μακρυνείας το 1867.   >>

Νάκος Κωνσταντίνος

2012/06/27
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κοινότητος Καινούργιου: Ιστορικές καταγραφές και καταχωρήσεις εις το "Μαθητολόγιο του Δημοτικού Σχολείου Καινούργιου", κατά την δεκαετία 1940–1950.   >>