Τραπεζιώτης Δημήτρης

2012/06/27
Δήμαρχος Θεστιέων, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής   >>

Φουντούλης Βασίλης

2012/06/27
Δήμαρχος Θεστιέων, Πρόεδρος της Αρχαιολογική, Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Θεστιέων με έδρα το Καινούργιον   >>

Ερωτήσεις, τοποθετήσεις,παρεμβάσεις - Βλοχός

2012/06/27
Προεδρείον: Antonetti Claudia (Καθηγ. Αρχαίας Ιστορίας και Επιγραφικής, Universitά Ca’Foscari Venezia). Κατσαρός Βασ. (Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης). Πορτελάνος Αναστ. (Δρ Αρχιτέκτων Μηχ. Ε.Μ.Π.).   >>

Παπαθανασίου Ανθούλα

2012/06/27
Ληστές – Ατομικοί Επαναστάτες: οι αρνητές της έννομης τάξης στην παραδοσιακή αργοεξελικτική κοινωνία της επαρχίας Τριχωνίας   >>

Βαμβούρη Χριστίνα (Χρυσάνθη)

2012/06/27
Η μικροϊστορία της επαρχίας Τριχωνίας στο γύρισμα του 20ού αιώνα: Κοινωνικές & οικονομικές εξελίξεις, όπως παρουσιάζονται στον Τύπο   >>

Παπούλια Βάσια

2012/06/27
Διαχείρηση Μνημείων: Διαχείρηση της αρχαίας Στράτου Ακαρνανίας   >>