2012

Καρυδάς Ιωάννης

2012/06/27
Πρόταση ανάπτυξης πολιτιστικού-θρησκευτικού & ιαματικού - θερμαλιστικού τουρισμού στη λίμνη Τριχωνίδα τού Ν. Αιτωλο-Ακαρνανίας.   >>

Μαραγιάννη Δήμητρα

2012/06/27
Η Μονή Βλοχού και η προσφορά της στην Παιδεία και στον πολιτισμό, κατά την εποχή του Ευγενίου Γιαννούλη του Αιτωλού (1597-1682).   >>

Διαμαντή Μόνικα

2012/06/27
Μύθοι Αιτωλών στην Ιστορική Μνήμη και τη Λαϊκή Παράδοση.   >>

Πιπερίγκου - Κυριαζή Ειρήνη

2012/06/27
Κοινωνική και οικονομική κατάσταση των κατοίκων της Αιτωλίας και της Ναυπακτίας στην περίοδο της τουρκοκρατίας, όπως αυτή προκύπτει από τον χειρόγραφο κώδικα Κτηματολογίου (αρθμ. 42), καθώς και από το λοιπό αρχειακό υλικό (αφιερώσεις, δωρεές, κλπ.), της Ι. Μονής Προυσού.   >>

Μαραγιάννης Κωνσταντίνος

2012/06/27
Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωλός και το Σχολείο της Μονής Βλοχού   >>

Γκλαβίνας Απόστολος

2012/06/27
Ο νεομάρτυρας Ιάκωβος (+ 1 Νοεμβρίου 1519), διατελέσας μοναχός και εις Δερβέκιστα Αιτωλίας, και οι μαθητές του διάκονος Ιάκωβος και μοναχός Διονύσιος.   >>