2012

Κουμπούρα Αμαλία

2012/06/27
Η λειτουργία του μύθου μέσα από τις προφορικές παραδόσεις του λαού στο Νομό Αιτωλίας και Ακαρνανίας.   >>

Κονταξής Κωνσταντίνος

2012/06/27
Το λαογραφικό έργο του Βασίλη Λαμνάτου.   >>

Κατεφίδης Αλέξιος

2012/06/27
Πρωτογενείς ιστορικές πηγές, σχεδιαγράμματα και χάρτες των πολεμικών επιχειρήσεων των Βενετών κατά των Οθωμανών "STONASPRO" [στον Αχελώο], στη θέση "STURMYLUS" [στους Μύλους] Ακαρνανίας, τους μήνες Αύγουστο–Σεπτέμβριο του 1684, κατά τον 6ον Βενετο-Τουρκικό Πόλεμο (1684–1699μΧ).   >>

Κάραλη Ιουλία

2012/06/27
Φυσικό και ανθρωπογενές τοπίο Αιτωλοακαρνανίας: μορφές προστασίας και επιστημονικής τεκμηρίωσης.   >>

Συζήτηση - Βλοχός

2012/06/27
Προεδρείον: Συγκέλλου Ευστρατία (Δρ. Βυζαντινής Ιστορίας, Διδάσκουσα Ιονίου Πανεπιστημίου) Φουντούλης Βασ. (Πρόεδρος "Αρχαιολογικής-Ιστορικής-ΛαογραφικήςΕταιρείας Θεστιέων") Πιστικός Δημ. (ποιητής - δοκιμιογράφος)   >>