2012

Τσιώλης Κωνσταντίνος

2012/06/27
Ιερομόναχος Ιωνάς Καυσοκαλυβίτης (+ 1765). Ένας Αγιορείτης λόγιος από την Καστανιά της Αιτωλίας.   >>

Σταμάτης Γιώργος

2012/06/27
Οι νέες ανασκαφές του Θέρμου (1992–2003).   >>

Σκαβάρα Μαρία

2012/06/27
Ο εικονογραφικός κύκλος του "Ακαθίστου Ύμνου" στον νάρθηκα της Μονής Μυρτιάς Τριχωνίας.   >>

Ερωτήσεις, τοποθετήσεις,παρεμβάσεις - Θέρμο

2012/06/27
Ερωτήσεις-Τοποθετήσεις-Παρεμβάσεις Πρώτης και δεύτερης επιστημονικής συνεδρίας στην αίθουσα εκδηλώσεων δημαρχείου Θέρμου.   >>

Μουσούρης Σπυρίδων

2012/06/27
Δημιουργία Πολιτιστικού Χάρτη Νομού Αιτωλίας και Ακαρνανίας, με χρήση των Νέων Τεχνολογιών.   >>

Μαμασούλα Μαρία

2012/06/27
Οι ιδέες του αγίου Κοσμά του Αιτωλού και η κοινωνική ψυχολογία των αγροτικών πληθυσμών της Τριχωνίας.   >>