2012

Χρυσικοπούλου Μαίρη

2012/06/27
Η άϋλη πολιτιστική κληρονομιά: χωρατά, αστεία, φάρσες, σε χωριά και πόλεις της Αιτωλίας και Ακαρνανίας.   >>

Ξυγκάς Κωνσταντίνος

2012/06/27
Ο Κίτσος Πλάκας ("Κιτσοπλάκας") ο Πρωτοκλέφτης του Σομπονίκου (Νερομάνας) και η μάνα του Ευγενή (κυρά Βγένα) στην προφορική λαϊκή παράδοση.   >>

Χαιρετισμοί - Θέρμο

2012/06/27
Χαιρετισμοί συνδιοργανωτών, φορέων στην αίθουσα εκδηλώσεων δημαρχείου Θέρμου.   >>

Βάτσιος Κωνσταντίνος

2012/06/27
Σχέσεις των μοναστηριών Μυρτιάς και Βλοχού με το μοναστήρι τής Παναγίας της Προυσιώτισσας.   >>

Βασιλόπουλος Δαμασκηνός

2012/06/27
Βυζαντινός ναός Παναγίας, του 8ου αιώνα, στην Επισκοπή: Η περιπέτεια ενός μνημείου.   >>

Τσώνος Ανάγνος – Κωνσταντίνος

2012/06/27
Η περιοχή της Τριχωνίας κατά την Εποχή του Χαλκού και οι πολιτιστικές σχέσεις της με τον δυτικό ελλαδικό χώρο και τις όμορες περιοχές.   >>