2012

Αντωνίου Αντώνης

2012/06/27
Το εκλογικό σώμα του Δήμου Μακρυνείας το 1867.   >>

Νάκος Κωνσταντίνος

2012/06/27
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κοινότητος Καινούργιου: Ιστορικές καταγραφές και καταχωρήσεις εις το "Μαθητολόγιο του Δημοτικού Σχολείου Καινούργιου", κατά την δεκαετία 1940–1950.   >>

Πυλαρινός Θεοδόσης

2012/06/27
Η ποίηση του Σωτήρη Σαράκη.   >>

Χριστόπουλος Κωνσταντίνος

2012/06/27
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την ασύδοτη σύγχρονη εκμετάλλευση του οικοσυστήματος λίμνης Τριχωνίδας.   >>

Αγγέλη Μαρία

2012/06/27
Ο καπνός και ο κόσμος του καπνού στον τ. Δήμο Θεστιέων.   >>

Τελώνας Νίκος

2012/06/27
Οι προσπάθειες του ηγουμένου Ανθίμου διά την επαναλειτουργία της διαλυθείσης επί Βαυαρών Μονής Βλοχού επαρχίας Τριχωνίας.   >>