2012

Κασβίκη Σοφία

2012/06/27
Η Αιτωλία Ακαρνανία κατά την αντι-Οθωνική Επανάσταση του 1836 - Έρευνα στα Γ.Α.Κ. – Αιτήματα αγωνιστών για "Αριστείον"   >>

Κωνσταντίνος Καλαντζής

2012/06/27
Νομισματικοί Θησαυροί που βρέθηκαν στην Αιτωλία και Ακαρνανία   >>

Χαιρετισμοί - Ναύπακτος

2012/06/27
Χαιρετισμοί συνδιοργανωτών, φορέων στην Παπαχαραλάμπειο αίθουσα στη Ναύπακτο.   >>

Νεραντζής Ιωάννης

2012/06/27
Τα σήματα του τόπου: ονοματοδοσία τοπωνυμίων στη λατινοκρατούμενη και ακολούθως στην οθωμανοκρατούμενη Αιτωλία και Ακαρνανία   >>

Χαιρετισμοί - Βλοχός

2012/06/27
Χαιρετισμοί: Συνδιοργανωτών, Χορηγών, Υπηρεσιών, Φορέων   >>

Κεχαγιάς Κωνσταντίνος

2012/06/27
Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καινουργίου του Δήμου Αγρινίου   >>