2012

Ερωτήσεις, τοποθετήσεις,παρεμβάσεις - Nαύπακτος

2012/06/27
Ερωτήσεις - Τοποθετήσεις - Παρεμβάσεις Πρώτης και δεύτερης επιστημονικής συνεδρίας στην εναρκτήρια συνεδρίαση στην Παπαχαραλάμπειο αίθουσα.   >>

Σιώρη Ιλεάνα

2012/06/27
Πήλινο ειδώλιο άρματος από τον "μυκηναϊκό θολωτό τάφο Σερεμέτι" στον Άγιο Ηλία (αρχαία Ιθωρία), στην Παραχελωίτιδα: Αρχαιολογική τυπολογική μελέτη τού ειδωλίου.   >>

Γεώργιος Σαγώνας

2012/06/27
Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και του Περιβάλλοντος της Αιτωλίας και Ακαρνανίας Παρακολουθείστε εδώ, την εισήγηση του κ. Σαγώνα:  www.livemedia.gr/video/25302     >>

Πία Σπυριδούλα

2012/06/27
Ιστορική Διαδρομή των Κραβαριτών   >>

Κωστή Ιωάννα

2012/06/27
Ανασκαφή Βυζαντινού Λουτρού στη Ναύπακτο   >>

Κατσούλη Ελένη

2012/06/27
Μελέτη αποκατάστασης και στερέωσης του καθολικού της Ιεράς Μονής Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Νερομάνας Αιτωλίας   >>