2012

Αγρέβη Μαρία

2012/06/27
Παρατηρήσεις στις σκηνές του Θεομητορικού και του Χριστολογικού κύκλου του Ξένου Διγενή στη Μονή Μυρτιάς Αιτωλίας (1491).   >>

Ζιαμπάρα Μαρία

2012/06/27
Μορφές πολιτισμικής διαχείρισης και αξιοποίησης πολιτιστικών θεσμών της Αιτωλίας   >>

Βαφειάδης Ιωάννης

2012/06/27
Χορευτικά μοτίβα σε παραδοσιακά τραγούδια στον ελλαδικό χώρο   >>

Σταφυλάκη

2012/06/27
Η επιβίωση των αμάχων της Αιτωλίας και Ακαρνανίας κατά την Εθνεγερσία: Καταφυγή στα Ιόνια Νησιά, στις βαλτονησίδες και στις "αποκλείστρες"   >>

Σμάνη Παρασκευή

2012/06/27
Ιστορικά ίχνη περιόδου Ύστερης Τουρκοκρατίας και Επανάστασης του '21, όπως περάσανε στη Συλλογική Μνήμη στο κραβαρίτικο χωριό Ζηλίστα (Κυδωνιά)   >>