2012

Συναυλία Βυζαντινής Μουσικής

2012/12/13
"Λαθών ετέχθη υπό το Σπήλαιον". Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2012, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, Νέας Ζωής Περιστερίου, στις 6:30 μ.μ. θα δοθεί Συναυλία Βυζαντινής Μουσικής.   >>

Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου

2012/07/04
Παρακολουθήστε τα πρακτικά από το Διεθνές Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τριχωνίας.  >>

Λήξη Εργασιών Συνεδρίου

2012/06/27
Επισκόπηση Πορισμάτων Διεθνούς Συνεδρίου Τοπικής Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τριχωνίας και Ναυπακτίας.   >>

Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος

2012/06/27
Ο πολιτισμός της ελιάς και του λαδιού στον δήμο Θεστιέων.   >>

Aλπέντζος Γαβριήλ

2012/06/27
Παπαδάται(ες) [χωρίον περιοχής Μακρυνείας]: νέα αρχαιολογικά ευρήματα. – Πρόταση ταύτισης με την αρχαία πόλη Άκραια.   >>