2012 Ιούνιος

Διαμαντή Μόνικα

2012/06/27
Μύθοι Αιτωλών στην Ιστορική Μνήμη και τη Λαϊκή Παράδοση.   >>

Πιπερίγκου - Κυριαζή Ειρήνη

2012/06/27
Κοινωνική και οικονομική κατάσταση των κατοίκων της Αιτωλίας και της Ναυπακτίας στην περίοδο της τουρκοκρατίας, όπως αυτή προκύπτει από τον χειρόγραφο κώδικα Κτηματολογίου (αρθμ. 42), καθώς και από το λοιπό αρχειακό υλικό (αφιερώσεις, δωρεές, κλπ.), της Ι. Μονής Προυσού.   >>

Μαραγιάννης Κωνσταντίνος

2012/06/27
Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωλός και το Σχολείο της Μονής Βλοχού   >>

Γκλαβίνας Απόστολος

2012/06/27
Ο νεομάρτυρας Ιάκωβος (+ 1 Νοεμβρίου 1519), διατελέσας μοναχός και εις Δερβέκιστα Αιτωλίας, και οι μαθητές του διάκονος Ιάκωβος και μοναχός Διονύσιος.   >>

Αγρέβη Μαρία

2012/06/27
Παρατηρήσεις στις σκηνές του Θεομητορικού και του Χριστολογικού κύκλου του Ξένου Διγενή στη Μονή Μυρτιάς Αιτωλίας (1491).   >>

Ζιαμπάρα Μαρία

2012/06/27
Μορφές πολιτισμικής διαχείρισης και αξιοποίησης πολιτιστικών θεσμών της Αιτωλίας   >>