2012 Ιούνιος

Κατσαρός Βασίλης

2012/06/27
Μεσαιωνικές Γραμματειακές Πηγές και η συμβολή τους στην Ιστορική Γεωγραφία του χώρου της Αιτωλίας και Ακαρνανίας   >>

Τσιώλης Κωνσταντίνος

2012/06/27
Η περιοχή Τριχωνίδος στις επιστολές του Αναστασίου Γορδίου   >>

Cavalli Edoardo

2012/06/27
The Aetolian League in the 3rd century BC: the perspective of some recent contributions   >>

Antonetti Claudia

2012/06/27
Πρόσφατες έρευνες του Τομέα Επιγραφικής Πανεπιστημίου Βενετίας, στην Επιγραφική και Ιστορία της Αιτωλίας και της Δυτικής Ελλάδος   >>