Τραπεζιώτης Δημήτρης

2012 Ιούνιος 27

Δήμαρχος Θεστιέων, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Δημοσιευμένο:  Διεθνές Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τριχωνίας