Ερωτήσεις, τοποθετήσεις,παρεμβάσεις - Βλοχός

2012 Ιούνιος 27

Προεδρείον:

  • Antonetti Claudia (Καθηγ. Αρχαίας Ιστορίας και Επιγραφικής, Universitά Ca’Foscari Venezia).
  • Κατσαρός Βασ. (Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης).
  • Πορτελάνος Αναστ. (Δρ Αρχιτέκτων Μηχ. Ε.Μ.Π.).
Δημοσιευμένο:  Διεθνές Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τριχωνίας