Παπασαλούρος Φώτης

2012 Ιούνιος 27

Η Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου στον Βλοχό ως αφετηρία της μεγάλης πνευματικής πορείας του οσίου Ευγενίου τού Αιτωλού.

Δημοσιευμένο:  Διεθνές Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τριχωνίας