Νεραντζής Ιωάννης

2012 Ιούνιος 27

Διδάκτωρ Ιστορικής Γεωγραφίας, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής

Δημοσιευμένο:  Διεθνές Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τριχωνίας