Νάκος Κωνσταντίνος

2012 Ιούνιος 27

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κοινότητος Καινούργιου: Ιστορικές καταγραφές και καταχωρήσεις εις το "Μαθητολόγιο του Δημοτικού Σχολείου Καινούργιου", κατά την δεκαετία 1940–1950.

Δημοσιευμένο:  Διεθνές Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τριχωνίας