Αντωνίου Αντώνης

2012 Ιούνιος 27

Το εκλογικό σώμα του Δήμου Μακρυνείας το 1867.

Δημοσιευμένο:  Διεθνές Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τριχωνίας