ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΟΛΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΟΛΑΣ

ΠΟΛΙΤIΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΡΜΟ ΤΗΛ. 26440-23423, e-mail: tkaso@tee.gr